Σάββατο, Νοεμβρίου 18, 2006

Τι ζωντανός θάνατος οι μέρες που δεν υπάρχουν πια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: